Wystawy psów rasowych » Oceny, tytuły i trofea wystawowe

Championat krajowy 


Właściciel każdego uczestniczącego w wystawach na terenie Polski psa/suki, może pokusić się o zdobycie tytułu Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski oraz Championa Polski Weteranów. Pierwsze dwa tytuły mają już bardzo długą tradycję, nowością jest championat dla psów starszych, które już kończą karierę hodowlaną i wystawową. Myli się ten, kto sądzi, że jest to tytuł mniej wartościowy, bo w tej klasie wystawia się najczęsciej psy wybitne. Nie jest łatwo utrzymać starszego psa w takiej kondycji, by mógł bez pięknie zaprezentować się w ringu. Właściciele potomstwa z przyjemnością z wielką przyjemnością obejrzą sławnych rodziców, a taki tytuł dobrze świadczy o hodowcy, który swojego podopiecznego portafił utrzymać w doskonałej formie mimo podeszłego wieku.


Mł.Ch.PL Ruthdales ANTI GRAVITY

  • Młodzieżowy Champion Polski

Tytuł "Młodzieżowy Champion Polski" może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od trzech różnych sędziów na trzech wystawach, z których co najmniej jedna musi być wystawą klubową lub międzynarodową. Nie ma określonego przedziału czasu, jaki musi upłynąć między pierwszą i ostatnią wystawą, na której psu przyznano tytuł Zwycięzcy Młodzieży.

Dyplom "Młodzieżowy Champion Polski" wydaje Zarząd Główny ZKwP na pisemny wniosek złożony przez właściciela psa. Wszystkie niezbędne informacje na temat obowiązującej procedury znajdują się na końcu strony.

  • Champion Polski

Na każdej z wystaw kynologicznych w kraju sędziemu przysługuje prawo przyznania certyfikatu na wystawowego championa (zwanego w skrócie CWC), a jeśli wystawa odbywa się za granicą - certificat d’ aptitude au championat (zwanego w skrócie CAC).

Certyfikat może otrzymać pies/suka, które ukończyły 15 miesięcy i uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów, bez względu na liczbę konkurentów. Trzy CWC/CAC, uzyskane od trzech różnych sędziów - w tym co najmniej jeden na wystawie klubowej lub międzynarodowej - są podstawą do przyznania psu lub suce tytułu "Champion Polski", pod warunkiem, że między przyznaniem pierwszego i ostatniego wniosku upłynęło co najmniej 6 miesięcy (np. 1.01 do 2.07). Fakt przyznania CWC sędzia wpisuje odręcznie do karty oceny psa/suki - "CWC" wraz z oddzielną parafą.

Dyplom "Champion Polski" wydaje Zarząd Główny ZKwP na pisemny wniosek złożony przez właściciela psa. Wszystkie niezbędne informacje na temat obowiązującej procedury znajdują się na końcu strony.  
                  
  • Champion Polski Weteranów

Tytuł "Champion Polski Weteranów" może być przyznany na podstawie 3-krotnej oceny doskonałej z I lokatą otrzymanej od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jedna z tych ocen musi być przyznana na wystawie klubowej lub międzynarodowej, a odstęp czasu między tymi ocenami nie jest wymagany.
Do tytułu zaliczane są oceny uzyskane na wystawach, które miały miejsce po 1 stycznia 2015 roku.

Dyplom "Champion Polski Weteranów" wydaje Zarząd Główny ZKwP na pisemny wniosek złożony przez właściciela psa. Wszystkie niezbędne informacje na temat obowiązującej procedury znajdują się poniżej.  
 

Inter Ch,Multi Ch,Multi BIS/BOG Weteranów Zkarabi’s EGOISTE  Co należy zrobić, żeby otrzymać dyplom:

  • Młodzieżowy Champion Polski
  • Champion Polski
  • Champion Polski Weteranów
Organizator wystawy ma 30 dni od daty wystawy na dostarczenie sprawozdania powystawowego do Zarządu Głównego. Na jego podstawie weryfikuje się nadesłane przez właścicieli psów podania o championaty, dlatego też wydanie dyplomu przed jego otrzymaniem nie jest możliwe. Zarząd Główny wystawia dyplom w ciągu 30 dni od momentu otrzymania sprawozdania od organizatorów i przesyła do oddziału z którego wpłynał wniosek dokument w formie elektronicznej oraz oryginał drogą pocztową.

Jak widać zabiera to trochę czasu, właściciel psa/suki nie powinien więc zwlekać z wysłaniem wniosku, zwłaszcza, że bez tego dokumentu nie bedzie mógł wystawiać swojego podopiecznego w klasie championów.

Procedura wygląda następująco:

Do Zarzadu Głównego należy dostarczyć wniosek o wydanie dyplomu. Przed przystapieniem do jego wypisywania należy przygotować rodowód psa/suki oraz te oceny wystawowe, które uzasadniają wystąpienie o przyznanie tytułu. Wniosek można wypełnić i wysłać w dowolnej formie:

1. Wniosek ON-LINE o wydanie dyplomu znajduje się tutaj 
2. Wniosek o wydanie dyplomu w formie pliku PDF można pobrać tutaj
3. Wniosek można także przesłać w formie załącznika na odpowiedni do rodzaju championatu odpowiedni adres mailowy:

Od 1.01.2015 opłata za wydanie dyplomu Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski lub Championa Polski Weteranów wynosi 60 zł. Tę kwotę należy wpłacić na konto Zarządu Głównego ZKwP, wpisując następujace dane: 

Zarzad Główny ZKwP
12 1160 2202 0000 0000 5515 7116
Millenium BIG BG S.A. IV O/Warszawa
 
Na przelewie trzeba koniecznie dopisać, że jest to opłata za wydanie dyplomu championa i podać numer rodowodu psa, którego wniosek dotyczy. Potwierdzenie wpłaty/przelewu należy przesłać razem z wnioskiem o wydanie dyplomu do Zarządu Głównego ZKwP. Wniosek bez dołączonej kopii potwierdzenia wpłaty nie będzie rozpatrywany. 

Przesyłamy zatem:

- starannie wypełniony wniosek o wydanie dyplomu
- dowód wpłaty 60 zł na konto bankowe ZG ZKwP
- skan rodowodu psa, na wszelki wypadek, żeby w przypadku ewentualnej pomyłki przy wypełnianiu formularza, można było zweryfikować dane.

Uwaga:
Formularze należy wypełnić bardzo starannie, nie pomijając żadnej rubryki, bo każda nieścisłość będzie wymagała wyjaśnienia i może opóźnić wydanie dyplomu.Skomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *

Prawa autorskie

Wszystkie ma- teriały publiko- wane w tym serwisie są chronione pra- wami autor- skimi. Kopiowanie całości lub części jest zabronione.
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2018
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.