Walka z pasożytami » Pasożyty zewnętrzne

Nie lekceważ kleszcza !


Dbamy o nasze psy, chronimy je przed groźnymi chorobami przy pomocy różnego rodzaju szczepionek, a lekceważymy pojawiające się każdej wiosny miliony maleńkich kleszczy, z których każdy może stać się przyczyną ciężkiej choroby a nawet śmierci naszego przyjaciela. Możemy je spotkać wszędzie, już nie tylko w lasach i na łąkach, ale również w miejskich parkach oraz przydomowych ogródkach. Każde ich ukąszenie niesie ze sobą niebezpieczeństwo zainfekowania psa jedną z wyjątkowow groźnych chorób odkleszczowych. Nie wszystkie kleszcze są ich nosicielami, zawsze jednak wprowadzają do organizmu psa porcję jadu, który zwłaszcza w sytuacji wielokrotnych ukąszeń może stać się przyczyną rozmaitych problemów zdrowotnych. 
Jakie choroby przenoszone przez kleszcze mogą być groźne dla psa?


Ugryzienie kleszcza powoduje lokalne podrażnienie, może również wywołać odczyn alergiczny w miejscu ukąszenia. Przyczyną powstania stanu zapalnego może być także nieumiejętne usunięcie pasożyta, jednak w porównaniu z chorobami, jakimi kleszcze mogą zarazić swojego żywiciela, te problemy wydają się mniej ważne.
Do chorób przenoszonych przez kleszcze należą:


• Babeszjoza

Babeszjoza, zwana również piroplazmozą, uznawana jest za najbardziej niebezpieczną chorobę odkleszczową. Do zakażenia dochodzi w ostatniej fazie żerowania kleszcza, wskutek wstrzyknięcia mikroskopijnego zarazka do organizmu psa. Powoduje on rozpad czerwonych krwinek i uwolnienie dużej ilości toksyn wywołujących niewydolność wątroby i nerek. Objawy choroby są bardzo różne. Przeważnie pies staje się apatyczny, traci apetyt, gorączkuje, szybko się męczy, czasem pojawia się ciemny smolisty mocz, anemizacja błon śluzowych, wymioty, biegunka, a także żółtaczka. Wystąpienie choćby niektórych z tych objawów wymaga pilnej konsultacji lekarza weterynarii, jest to bardzo groźna choroba, która jeśli nie jest leczona, może w ciągu kilku dni doprowadzić do śmierci zwierzęcia. Leczenie babeszjozy rzadko kończy się sukcesem, ponieważ leki, jakie można zastosować są mało skuteczne, za to niestety bardzo obciążające organizm. Często się zdarza okresowy zanik objawów choroby, która przechodzi w stan utajony, by po pewnym czasie, przy pierwszym spadku odporności, zaatakować na nowo. Czasem przechodzi w stan przewlekły, wyniszczając stopniowo różne narządy wewnętrzne, szczególnie wątrobę i nerki.

• Borelioza

Jest to schorzenie, które do Europy zostało przywiezione ze Stanów Zjednoczonych. Zwane jest także chorobą z Lyme, ponieważ w pobliżu tego właśnie amerykańskiego miasta zdiagnozowano i opisano pierwsze przypadki. Choroba pojawia się w okresie od maja do listopada, przy czym największe jej nasilenie przypada na czerwiec i lipiec, w okresie żerowania mikroskopijnych, trudnych do zauważenia larwalnych form kleszczy. Powoduje bardzo ciężkie i długotrwałe stany zapalne. W początkowym okresie na skórze pojawia się rumień, potem choroba atakuje układ nerwowy, serce lub stawy. Zdarza się również zapalenie nerek a także zapalenie mózgu i związane z nim problemy neurologiczne. Ze względu na długą i bardzo uogólnioną listę dolegliwości, jakie może powodować, jest trudna do zdiagnozowania. Powiązanie dolegliwości z ugryzieniem przez kleszcza ułatwia rozpoznanie i pozwala na niezwłoczne rozpoczęcie leczenia. Boreliozę można wprawdzie zaleczyć, ale niestety nie wyleczyć. Szacuje się, że obecnie co trzeci kleszcz może zarazić boreliozą.

• Ehrlichioza

Ehrlichioza jest najrzadziej spotykaną chorobą przenoszoną przez kleszcze, choć ilość zachorowań stale się zwiększa. Rozwija się po upływie około tygodnia od zakażenia i powoduje, że drobnoustroje z gatunku Ehrlichia canis zasiedlają komórki układu białokrwinkowego powodując uszkodzenie układu krwionośnego i odpornościowego. Objawy są dość charakterystyczne: wysoka gorączka, anemia, wybroczyny, bóle stawów i mięśni oraz drżenie całego ciała. Pojawia się krwawienie z błon śluzowych, powiększenie śledziony oraz węzłów chłonnych. Pies traci apetyt i chudnie. Rokowanie jest bardzo niepomyślne, a przebieg choroby ma jeszcze bardziej dramatyczny charakter niż w przypadku babeszjozy. Niestety nie ma jeszcze szczepionki przeciw ehrlichiozie.

• Anaplazmoza

Jest to raczej rzadka choroba bakteryjna, która jednak coraz częściej zaczyna pojawiać się w Polsce. Wywołują ją dwa rodzaje mikroorganizmów: Anaplasma phagocytophilum, która atakują granulocyty, oraz Anaplasma platys, atakująca płytki krwi. Obydwa te gatunki przenoszone są przez kleszcze z rodziny Ixodes. Objawy choroby mogą się pojawić około 1 - 2 tygodnie od kontaktu z zakażonym kleszczem. Są to: gorączka, zaburzenia przewodu pokarmowego (biegunki, wymioty), zaburzenia oddechowe (duszności, kaszel),problemy z krzepliwością krwi objawiające się krwiomoczem oraz krwotokami z nosa. 

• Hepatozoonoza

Jest to schorzenie spowodowane przez pierwotniaka z rodzaju Hepatozoon, który atakuje kości, wątrobę, a także naczynia włosowate mięśnia sercowego. Do zakażenia dochodzi na skutek zjedzenia kleszcza przez psa, próbującego zębami usunąć go ze swojego ciała. Wśród objawów należy wymienić: gorączkę, powiększenie węzłów chłonnych, brak apetytu, krwawą biegunkę, objawy neurologiczne i przeczulicę skóry.

• Odkleszczowe zapalenie mózgu

Odkleszczowe zapalenie mózgu jest chorobą wirusową, w równym stopniu niebezpieczną dla zwierząt, jak i dla ludzi. Choroba występuje w czterech postaciach: mózgowej, oponowej, mózgowo-rdzeniowej oraz będącej połączeniem trzech poprzednich. Zdarza się, że objawy, takie jak: gorączka, utrata apetytu, osłabienie, przeczulica skóry, zaburzenia równowagi, drgawki oraz porażenie kończyn, w wyniku leczenia objawowego ustępują po 2-3 tygodniach. W niektórych przypadkach choroba przybiera bardzo ostrą postać i zaledwie po kilku dniach od wystąpienia pierwszych objawów, następuje zgon. Ponieważ istnieje ryzyko, że podczas usuwania kleszcza może dojść do zarażenia, trzeba zachować szczególną ostrożność, wykonując ten zabieg w gumowych rękawiczkach. Nie ma niestety szczepionki zabezpieczającej psa przed zachorowaniem.

o0o

Jak widać choroby odkleszczowe są niezwykle groźne, tym bardziej, że bardzo często upływa sporo czasu, zanim zostanie postawiona właściwa diagnoza i podjęte leczenie. Często kończą się tragicznie, a psy które przeżyją, nierzadko do końca życia zmagają się z jej skutkami. A tak niewiele trzeba, żeby do tego nie dopuścić.


Co robić, by nie przeoczyć kleszcza?


Przede wszystkim po każdym spacerze należy psa dokładnie obejrzeć i sprawdzić, czy w skórze psa nie ma kleszczy. Gryzą najchętniej w tych miejscach, w których skóra jest cienka, a więc w pachwinach, na obu stronach małżowin usznych, na głowie i na brzuchu. W gęstej, ciemnej sierści trudno kleszcza zobaczyć, dlatego też najlepiej psa bardzo dokładnie, miejsce po miejscu, obmacać.

Specyficzna budowa tego pasożyta powoduje, że jego odwłok dopiero po upływie dłuższego czasu napełnia się krwią. Staje się wówczas nieproporcjonalnie duży, okrągły i dużo łatwiej wyczuwalny w często bardzo obfitej sierści.

Małego, wygłodniałego, nieopitego kleszcza można bardzo łatwo przeoczyć. Dlatego też poszukiwanie pasożyta należy powtórzyć po kilku godzinach od powrotu ze spaceru i jeszcze raz następnego dnia.

Przez kilka do kilkunastu godzin po ukąszeniu kleszcz pije krew i dopiero wtedy, kiedy jest opity zaczyna ją zwracać do krwiobiegu swojego żywiciela. Jeśli w krwi kleszcza znajdują się zarazki którejś z groźnych chorób, w tym właśnie momencie może dojść do jej przeniesienia na naszego czworonoga. Dlatego o wszystkim decyduje czas, kleszcza należy jak najszybciej znaleźć i usunąć go, zanim zdoła zarazić swoją ofiarę.


Jak usunąć kleszcza?

Działać należy szybko. Jeśli nawet kleszcz jest nosicielem groźnej babeszjozy, ale uda nam się go usunąć przed upływem 48 godzin od momentu ukąszenia, istnieje duża szansa, że jeszcze nie zdążył psa zarazić. Najłatwiej usunąć kleszcza przy pomocy specjalnego haka lub pęsety. Należy go delikatnie uchwycić u samej nasady tak, by go nie zgnieść a następnie wykręcić obracając pęsetę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jest to uzasadnione specyficzną budową aparatu gębowego kleszcza, którego odnóża przy niezbyt umiejętnym postępowaniu mogą się urwać i pozostać w ciele zwierzęcia powodując stan zapalny. Po usunięciu kleszcza miejsce ukąszenia należy zdezynfekować.

Nigdy nie wolno smarować kleszcza tłuszczem lub alkoholem, ponieważ podrażniony pasożyt może zwrócić wyssaną krew razem z toksynami do ciała swojego żywiciela.


Szczękoczułki kleszcza zakończone są blaszkami, umożliwiającymi nacięcie skóry. Do ranki wprowadzany jest hipostom - rodzaj wypustki zaopatrzonej w odchylone ku tyłowi kolce, utrudniające usunięcie pasożyta
 


Jak zabezpieczyć psa przed kleszczami?

Aktywność kleszczy przypada na miesiące od marca do października i w dużej mierze zależy od warunków klimatycznych. Ocieplenie klimatu powoduje, że populacja kleszczy gwałtownie rośnie a każdy z nich potrzebuje do zachowania swojego cyklu rozwojowego ciepłokrwistego żywiciela. Zwiększa się więc ryzyko ukąszeń, z których coraz więcej kończy się poważnymi problemami zdrowotnymi a nawet śmiercią ofiary. Dlatego też kleszczy nie wolno lekceważyć. Istnieją obecnie możliwości, by bardzo skutecznie chronić przed nimi nasze zwierzęta.Omawiamy je tutaj .

Uwaga:
Nie znaleziono jeszcze specyfiku, który da nam 100% pewność, że na naszym psie nigdy nie znajdziemy żadnego kleszcza. Użycie preparatu przeciwkleszczowego daje jednak gwarancję, że kleszcz, nawet jeśli się wczepi w skórę swojej ofiary nie będzie pił jej krwi i że w ciągu 24 godzin zginie lub odpadnie. Jest to więc dobre zabezpieczenie, ponieważ, żeby doszło do przeniesienia choroby, kleszcz musi pić krew przez nie mniej niż 24 godziny a potem zwrócić jej nadmiar do ciała ofiary razem z zarazkami chorobotwórczymi.Skomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *

Prawa autorskie

Wszystkie ma- teriały publiko- wane w tym serwisie są chronione pra- wami autor- skimi. Kopiowanie całości lub części jest zabronione.
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2024
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.