Hodowla - rozród » Jak zostać hodowcą ?

Wymogi hodowlane


Regulamin hodowlany jest znacznie bardziej tolerancyjny w stosunku do suki niż do psa, stąd też mniejszym ryzykiem będzie rozpoczęcie przygody hodowlanej właśnie od suki. Właściciel psa zakwalifikowanego do hodowli nie jest hodowcą, tylko "właścicielem reproduktora". Hodowcą jest właściciel suki, choć oczywiście każda hodowla może mieć również własne reproduktory.

Suka

Fakt, że zakupiona przez nas suka posiada metrykę uprawniającą do otrzymania rodowodu i została zarejestrowana w Związku Kynologicznym, nie jest równoznaczny z posiadaniem uprawnień hodowlanych. Aby mogła zostać zakwalifikowana do hodowli musi spełnić określone przez regulamin hodowlany warunki. Zostaje to wówczas potwierdzone przez Związek Kynologiczny w jej rodowodzie oraz w tzw. „karcie sztywnej”, przechowywanej we właściwym oddziale Związku Kynologicznego, gdzie pojawia się adnotacja „SUKA HODOWLANA”. Do dokonania takiego wpisu upoważniony jest kierownik Sekcji lub przewodniczący Oddziałowej Komisji Hodowlanej, który potwierdza swoją decyzję imienną pieczęcią, podpisem, pieczęcią Oddziału Związku Kynologicznego oraz datą.Uzyskanie dla suki uprawnień hodowlanych wymaga spełnienia następujących warunków:
  • rejestracja suki w Związku Kynologicznym oraz wpis do Polskiej Księgi Rodowodowej 
  • członkostwo właściciela w Polskim Związku Kynologicznym
  • ukończenie przez sukę 12-tu miesięcy dla ras miniaturowych i wielkogłowych (boston terrier, buldog francuski, chihuahua, mops, pekińczyk, buldog angielski), oraz 18-tu miesięcy dla wszystkich pozostałych ras
  • uzyskanie, po ukończeniu przez sukę 15-go miesiąca życia, w dowolnej klasie, na trzech wystawach, od co najmniej dwóch różnych sędziów, trzech doskonałych lub bardzo dobrych ocen wystawowych, przy czym co najmniej jedna ocena musi zostać przyznana na wystawie międzynarodowej lub klubowej
  • dla suk które można kryć już od 12-go miesiąca życia, do pierwszego krycia wymagane jest uzyskanie w klasie młodzieży na trzech wystawach, trzech co najmniej bardzo dobrych ocen od co najmniej dwóch różnych sędziów. Dotyczy to jedynie pierwszego krycia. Dalsze używanie suki do hodowli wymaga dodatkowo uzyskania po ukończeniu przez nią 15-tu miesięcy trzech ocen co najmniej bardzo dobrych, według takich samych kryteriów jak dla suk pozostałych ras.
  • spełnienie warunków stawianych przez niektóre kluby ras: zaliczenie specjalnego przeglądu kwalifikacyjnego, testów psychicznych lub prześwietlenie w kierunku dysplazji.
Pożądany wynik badania na obecność dysplazji stawu biodrowego to oczywiście A (normalne stawy biodrowe wolne od dysplazji) lub ewentualnie B (prawie normalne stawy biodrowe wolne od dysplazji). Co dziwne, niektóre kluby ras są bardzo wyrozumiałe i dopuszczają do hodowli psy i suki z wynikiem C (nieznaczna, lekka dysplazja) a przecież choroba, w jakim by nie była stadium zaawansowania, tak samo może być dziedziczona.

Najlepsi hodowcy nawet wtedy, gdy przepisy ich do tego nie zobowiązują, z własnej inicjatywy wykonują badania w kierunku chorób, które w danej rasie stanowią poważny problem. Są to przede wszystkim badania wykluczające obecność: dysplazji stawu biodrowego i łokciowego, zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, chorób serca i oczu. Jest to postawa godna uznania i naśladowania, ponieważ te często bardzo kosztowne badania, robione z własnej woli, są dowodem odpowiedzialnego podejścia do hodowli. Niepomyślny wynik oznacza przecież wyeliminowanie z hodowli niektórych psów i suk, mimo, że spełniają wszystkie pozostałe wymogi hodowlane. 

Planując krycie musimy z wystarczająco dużym wyprzedzeniem pomyśleć o spełnieniu wszystkich wymogów regulaminu hodowlanego, którego istotnym elementem będzie otrzymanie odpowiednich ocen wystawowych. Pamiętajmy, że zgłoszenie na wystawę trzeba wysłać co najmniej dwa miesiące przed jej planowanym terminem. Generalnie rzecz biorąc, im większa wystawa, tym więcej czasu organizatorzy potrzebują na załatwienie wszystkich spraw organizacyjnych, przygotowanie dokumentacji oraz opracowanie i druk katalogu wystawowego. W przypadku małych wystaw zdarza się, że zgłoszenia są przyjmowane jeszcze dwa tygodnie przed jej terminem.

Zgłaszając psa upewnijmy się, kto będzie sędziował, żeby nie trafić za każdym razem na tego samego sędziego. Niestety organizatorzy najczęściej nie kontaktują się między sobą w sprawie obsady sędziowskiej i taki przypadek może mieć miejsce. Postarajmy się również tak zaplanować terminy wystaw, aby nie wypadły na okres cieczki. Pomyślmy dużo wcześniej o przygotowaniu szaty, na przykład u psów szorstkowłosych które wymagają trymowania, przygotowanie do wystawy trzeba rozpocząć przynajmniej dwa - trzy miesiące przed jej terminem.

Suka traci uprawnienia hodowlane:
  • z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat. Na wniosek właściciela Oddziałowa Komisja Hodowlana może zezwolić na dalsze używanie jej do hodowli, taka zgoda jest jednak wydawana tylko w wyjątkowych przypadkach, przeważnie wtedy, kiedy w poprzednich miotach dawała wybitne potomstwo, a sama jest nadal w idealnej kondycji.
  • w przypadku, kiedy jej właściciel przestał być członkiem Związku Kynologicznego, co może się zdarzyć na przykład w wyniku nieopłacenia składek członkowskich.

Pies

Potwierdzeniem uzyskania uprawnień hodowlanych przez psa jest adnotacja „REPRODUKTOR” w jego rodowodzie i „karcie sztywnej” przechowywanej we właściwym oddziale Związku Kynologicznego. Aby otrzymać taki wpis pies musi mieć ukończone 18 miesięcy oraz uzyskać po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, na trzech wystawach, od co najmniej dwóch różnych sędziów trzech ocen doskonałych, w tym co najmniej jednej na wystawie międzynarodowej lub klubowej.

Jak widać, od reproduktora wymaga się więcej. W jego przypadku uzyskanie wystarczających dla suk bardzo dobrych ocen wystawowych nie wystarczy i w rzeczywistości oznacza dyskwalifikację hodowlaną. Dodatkowe wymagania, jakie bywają czasem ustalane przez kluby są analogiczne a nawet ostrzejsze dla reproduktorów niż dla suk hodowlanych.
 
Pies zakupiony w jednym z krajów będącch członiem FCI (Miedzynarodowej Federacji Kynologicznej) jeśli spełnił w tym kraju wszystkie warunki dopuszczenia do hodowli, może być wpisany na listę reproduktorów i używany do hodowli również w Polsce pod warunkiem, że jego nowy właściciel jest członkiem Związku Kynologicznego w Polsce.

Pies, który jest zarejestrowany w jednym z krajów należących do FCI i spełnia wymogi hodowlane, może być użyty jako reproduktor również przez hodowców zarejestrowanych w PZKwP, obojętnie czy suka zostaje zawieziona do krycia, czy też pies czasowo przebywa w Polsce.

Dla wykorzystywania psa do hodowli nie ma granicy wiekowej, pies może kryć dowolnie długo, choć warto wiedzieć, że z wiekiem słabnie żywotność plemników i liczba szczeniąt w miocie może być mniejsza. Wykreślenie z listy reproduktorów może być spowodowane jedynie ustaniem członkostwa jego właściciela w Związku Kynologicznym.

Właściciel reproduktora musi pamiętać o tym, że Regulamin zabrania udostępniania psa do krycia, jeśli suka nie posiada rodowodu, lub posiada rodowód, ale nie spełnia wymogów hodowlanych, a jej właściciel nie jest członkiem Polskiego Związku Kynologicznego. Grozi to skreśleniem psa z listy reproduktorów a wydać się to może bardzo łatwo, bo właściciel suki chcąc zachęcić nabywców do kupna szczeniąt, chętnie pochwali się osiągnięciami ojca i oczywiście poda jego nazwę. 

Regulamin hodowlany jest znacznie bardziej tolerancyjny w stosunku do suki niż do psa, stąd też mniejszym ryzykiem będzie rozpoczęcie przygody hodowlanej właśnie od suki.Skomentuj artykuł - napisz, jeśli chcesz poszerzyć zawarte w nim informacje lub podzielić się swoim doświadczeniem. Masz ciekawy tekst lub zdjęcia swojego autorstwa skontaktuj się z nami. Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!

E-mail: *
Treść: *

Prawa autorskie

Wszystkie ma- teriały publiko- wane w tym serwisie są chronione pra- wami autor- skimi. Kopiowanie całości lub części jest zabronione.
Projekt i wykonanie: Blueprint
Wszelkie prawa zastrzeżone dla piesporadnik.pl 2018
PiesPoradnik.pl ul. Grunwaldzka 487 B 80-309 Gdańsk

Zakaz kopiowania - wszystkie teksty, zdjęcia i materiały graficzne publikowane w tym portalu są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane.